Hjälp oss att hjälpa

Vill du arbeta med oss, som arbetar med att förhindra och hjälpa våldutsatta kvinnor och barn?

Vi arbetar med

  • att hjälpa dessa barn och kvinnor att hitta en väg ur deras desperata situation.
  • att samla ihop bohag och nödvändigheter till totalt utblottade kvinnor och barn.
  • ett förebyggande arbete att informera om hur våldet ser ut och ändra attityder och värderingar.

Om du vill hjälpa oss

  • kan du ansluta dig till oss och arbeta med jourverksamheten.
  • delta i de aktiviteter som vi planerar.
  • bli en stödmedlem.

Kontakta oss

  • via telefon, 0221-244 90 (9-16 mån-fre)
  • via mail, info@kvinnojourenkak.se