Skarmbild-6-1

Anteckna och dokumentera varje gång du blir utsatt för våld. Även om du inte tänker anmäla nu så har du något att titta tillbaka på om det skulle bli aktuellt. Det är viktigt att anmäla alla brott, alla gånger du blir utsatt. På så sätt markerar du att du inte vill ha det så, att det är en kriminell handling du blir utsatt för.
Berätta för någon nära vän eller släkting som du litar på. Det är jobbigt att vara ensam om en sådan sak.
Har du ingen i ditt nätverk som du vill anförtro dig till om din situation, ring gärna oss.

Telefon

0221-244 90